Mercal Community Maternity Hospital

Mercal Healthcare wil in Bungoma County een ziekenhuis bouwen voor moeder en kind met een capaciteit van 15 bedden. Daarmee kunnen meer bevallingen plaatsvinden onder professionele begeleiding en daalt het sterftecijfer van moeders en kinderen tijdens of vlak na de zwangerschap.

In Kenia sterven 362 op de 100.000 vrouwen tijdens de bevalling. 22 van de 1000 baby’s overleeft de bevalling niet. Dit cijfer ligt hoger op het platteland. In Kenia krijgt naar schatting 61% van de vrouwen professionele hulp bij de bevalling. In Bungoma County ligt dit op slechts 41%. Jaarlijks bevallen hier ca. 40.000 vrouwen buiten het bereik van een gezondheidsfaciliteit. Vermindering van zowel maternale als neonatale sterfte kan worden bereikt door betere zorg voor zwangere vrouwen, verbetering van de sociale en economische omstandigheden en door goed uitgeruste klinieken met bekwaam personeel te realiseren.

Voor het bouwen en de inrichting van het ziekenhuis is 250.000 euro nodig. Neem contact met ons op voor de ondersteuning van dit project!

Donaties zijn welkom op bankrekening NL97INGB0007727331 t.n.v. St. KeniaHealth Nederland

Wilt u liever anoniem doneren? Dat kan via geef.nl.
===========================================================

Mercal Healthcare wants to build a hospital for mothers and their children with a capacity of 15 beds in Bungoma County. This allows for more deliveries to take place under professional guidance and the maternal and infant mortality during or shortly after a pregnancy to decrease.

In Kenya 362 out of 100.000 women die during childbirth. Another 22 out of 1000 babies do not survive delivery. These numbers are even higher in rural areas. In Kenya an estimated 61% of women receive professional help during childbirth. In Bungoma County this is only 41%. Every year approximately 40.000 women give birth here outside the reach of a health facility. Reduction of both maternal and neonatal mortality can be achieved through better care for pregnant women, improvement of social and economic conditions and by realizing well equipped clinics with skilled staff.

To build and furnish the hospital a total amount of 250.000 euro is needed.
Please contact us to support this project!

Donations are welcome on our bank account: NL97INGB0007727331 in the name of Foundation KenyaHealth the Netherlands.

Do you prefer to make an anonymous donation? This is possible, please head to: geef.nl.