Mercal Bukembe

APPARATUUR EN DONATIES ZIJN VAN HARTE WELKOM!

In zeer korte tijd is een tweede kliniek van Mercal Healthcare geopend. Op 24 maart 2018 is Mercal Bukembe van start gegaan met de inspanningen van Ann Wekesa en Elout Vos.

De kliniek richt zich met name op vrouwen en kinderen en op dit moment is alleen dagbehandeling mogelijk. De inrichting van de kliniek met 8 bedden is inmiddels gerealiseerd. Om uit te groeien tot een volwaardige kliniek is er nog veel nodig.

KeniaHealth gaat zich hiervoor inzetten en kan jullie hulp goed gebruiken: medische apparatuur en donaties zijn van harte welkom!

Donaties zijn welkom op IBAN: NL97INGB0007727331t.n.v. St. KeniaHealth

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: secretaris@keniahealth.nl

=============================================================

Equipment and donations are welcome!

A second Mercal Healthcare clinic was opened in a very short time. Mercal Bukembe started on March 25 in the year 2018 with the efforts of Ann Wekesa and Elout Vos.

The clinic focuses mainly on women and children. At the moment only treatment during the day is possible. The furnishing of the clinic with 8 beds has now been completed. A lot is still need in order to grow into a fully-fledged clinic.

KenyaHealth is committed to this and can use your help to realize this: medical equipment and donations are very welcome!

Donations are welcome via transferring money to our bank account: NL97INGB0007727331 in the name of Foundation KenyaHealth the Netherlands.

For more information about the foundation or our projects please send an email to: secretaris@keniahealth.nl

De medewerkers van Mercal Bukembe / the employees of Mercal Bukembe