Mercal Bukembe

APPARATUUR EN DONATIES ZIJN VAN HARTE WELKOM!

In zeer korte tijd is een tweede kliniek van Mercal Healthcare geopend. Op 24 maart 2018 is met de inspanningen van Ann Wekesa en Elout Vos Mercal Bukembe van start gegaan.

De kliniek richt zich met name op vrouwen en kinderen en op dit moment is alleen dagbehandeling mogelijk. De inrichting van de kliniek met 8 bedden is inmiddels gerealiseerd. Om uit te groeien tot een volwaardige kliniek is er nog veel nodig.

KeniaHealth gaat zich hiervoor inzetten en kan jullie hulp goed gebruiken: medische apparatuur en donaties zijn van harte welkom!

Donaties zijn welkom: Bankrekening BIC INGBNL2A IBAN NL97INGB0007727331

Meer informatie? Stuur een mail naar: secretaris@keniahealth.nl

De medewerkers van Mercal Bukembe